Ваучери за обучение - схема "Аз мога повече"

ваучери за обучение











ваучери за обучение

Съгласно ПМС 251/21.10.2009г. "НОМИНАТУС ЕООД"  (Езикова школа Академия) е одобрен доставчик на услуги под номер 345  от Агенцията по заетостта за извършване на обучение с ваучери на безработни и заети лица по оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.
Езикова школа Академия е одобрена да  извършва безплатни обучения с ваучери по следните ключови компетенции:

Общ английски език за начинаещи -  нива А1, А2, В1
Общ английски език за средно напреднали -  нива А2, В1, В2
Общ английски език за напреднали -  нива В1, В2, С1
Общ английски с модул юридически английски -  нива В1, В2, С1
Общ английски с модул счетоводен английски -  нива В1, В2, С1
Бизнес английски за начинаещи  - нива А1, А2, В1
Гръцки език за начинаещи  - нива А1, А2, В1
Френски език за начинаещи – нива А1, А2, В1
Френски език за средно напреднали – нива А2, В1, В2
Руски език за начинаещи - А1, А2, В1
Италиански език за начинаещи - А1, А2, В1
Испански език за начинаещи – нива А1, А2, В1
Немски език за начинаещи – нива А1, А2, В1

Последни стартиращи курсове с ваучери за обучение по схема "Аз мога повече" - 2014/2015г.:

Курсове по английски език с ваучери
Наименование на обучението Начало Дни в седмицата Часове на провеждане Свободни места Общ бр. часове
Английски език за начинаещи 16.10.2014 вт. и четв. 18:10 - 21:40 Курсът е започнал! 0 свободни места 304
Английски език за начинаещи 02.02.2015 пон. и ср. 18:10 - 21:40 Курсът е започнал! 5 свободни места 304
Английски език за начинаещи 14.02.2015 съб. и нед. 10:00 - 14:30 Курсът е започнал! 4 свободни места 304
Английски език от ниво Pre-Intermediate 02.02.2015 пон. и ср. 18:15 - 21:45 Курсът е започнал! 6 свободни места 304
Английски език от ниво Pre-Intermediate 03.02.2015 вт. и четв. 18:15 - 21:45 Курсът е започнал! 2 свободни места 304
Английски език от ниво Pre-Intermediate 14.02.2015 съб. и нед. 10:00 - 14:30 Курсът е започнал! 4 свободни места 304
Английски език от ниво Intermediate 02.12.2014 вт. и четв. 18:10 - 21:40 Курсът е започнал! 4 свободни места 304
Курсове по немски език с ваучери
Немски език за начинаещи 07.10.2014 вт., четв. 18:10 - 21:40 Курсът е започнал! 4 свободни места 304
Немски език за начинаещи 25.10.2014 съб. и нед. 09:30 - 14:00 Курсът е започнал! 3 свободни места 304
Немски език за начинаещи 23.02.2015 пон. и ср. 18:10 - 21:40 6 304
Немски език нива А2, В1 и В2 24.02.2015 вт., четв. 18:15 - 21:45 2 304
Немски език нива А2, В1 и В2 01.03.2015 съб. и нед. 10:00 - 14:40 5 304
Курсове по италиански език с ваучери
Италиански език за начинаещи 24.09.2014 пон., ср. 18:00 - 21:30 Курсът е започнал! 0 свободни места 304
Италиански език за начинаещи 24.02.2015 вт., четв. 18:10 - 21:40 9 304
Италиански език за начинаещи 25.10.2014 съб. и нед. 09:30 - 14:00 Курсът е започнал! 2 свободни места 304
Курсове по френски език с ваучери
Френски език за начинаещи 23.09.2014 вт., четв. 18:15 - 21:45 Курсът е започнал! 0 свободни места 304
Френски език за начинаещи 23.02.2015 пон., ср. 18:15 - 21:45 5 304
Френски език нива А2, В1 и В2 15.10.2014 пон., ср. 18:15 - 21:45 Курсът е започнал! 5 свободни места 304
Курсове по испански език с ваучери
Испански език за начинаещи 24.09.2014 пон., ср. 18:15 - 21:45 Курсът е започнал! 0 свободни места 304
Испански език за начинаещи 26.01.2015 пон., ср. 18:15 - 21:45 Курсът е започнал! 3 свободни места 304
Курсове по гръцки език с ваучери
Гръцки език за начинаещи 04.11.2014 вт., четв. 18:15 - 21:45 Курсът е започнал! 5 свободни места 304
Курсове по руски език с ваучери
Руски език за начинаещи 29.09.2014 пон., ср. 18:10 - 21:40 Курсът е започнал! 2 свободни места 304
Руски език за начинаещи 21.02.2015 съб. и нед. 09:30 - 14:10 5 304

Ако проявявате интерес, можете да видите разработените учебни програми за всеки модул в нашия офис.

Формите на обучение с ваучери са:

  • Вечерна (след работа)
  • Съботно-неделна
  • Дневна (през седмицата)

В края на всяко ниво обучаваното лице получава сертификат за владеене на съответния език по Европейската езикова рамка.
Езикова школа Академия  Ви предлага:

  • Модерна учебна база
  • Обучение в удобно за Вас време, по избран от Вас график
  •  Удобно място за провеждане на обучението (в центъра на София)
  •  Квалифицирани преподаватели

Програма „Аз мога повече”


Програмата „Аз мога повече” финансира 100% от обучението на лица, заети по трудово правоотношение на пълен или непълен работен ден, както и самоосигуряващи се лица, без значение от сферата им на дейност. Те могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или в обучения за  повишаване на ключови умения.
От схемата няма да имат възможност да се възползват заетите на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, поради наличието на други програми, които финансират обучения в съответните сектори

Заявяването на желание за участие в програма АЗ МОГА ПОВЕЧЕ става с попълване на заявление от служителя, в което той посочва желаното от него обучение.

Попълненото заявление се подава в териториалните бюра по труда, по местоживеене или месторабота на кандидатите, като след одобрение, желаещите получават ваучери за обучение.  

Срещу този ваучер желаещите получават обучение като сами избират обучителната организация.
След като получат одобрение, в срок от 1 месец желаещите трябва да сключат договор за обучение с ДУ.
Актуален списък на одобрените доставчици на услуги, можете да намерите тук

Необходими документи и формуляри:

Изискванията към Вас са:

  • Да изкарате целия курс  на обучение. В случай, че прекратите посещенията на курса трябва сами да заплатите стойността на ваучера, т.е. сумата от 700 лв
  • По време на обучението с ваучер да имате не повече от 20% отсъствия – в противен случай трябва сами да заплатите стойността на ваучера

Още статии за ваучерите за обучение:

ВАУЧЕРИ