Професионални курсове - Аз мога повече

Център за професионално обучение към Номинатус ЕООД провежда курсове за придобиване на професия. Центърът е лицензиран от НАПОО. Всички курсове завършват с изпит, а успешно преминалите го курсисти получават свидетелство за професионална квалификация.

АНГЛИЙСКИ

d