Page 3
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Френски език

В Eзикова школа “Академия” френският език се преподава по системата Панорама – наложена като най-добра в практиката и одобрена от МОН като образователна система за юноши и възрастни. Тя е разработена от международен екип от преподаватели, което до известна степен гарантира нейната ефективност като учебник по френски език за чужденци. Интегрирайки езика и цивилизацията от самото начало на обучението, тя осигурява на курсистите бързо придобиване на практически умения. Панорама се състои се от 4 части (всяка в две нива А и Б по 80 учебни часа). Преминаването на всеки две нива дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка, както следва:

Панорама 1( нива 1А и 1Б) покрива съответно нивото А1 на Европейската езикова рамка – основно ниво на владеене. Курсист, издържал успешно изходния тест за ниво 1Б, може да използва прости изречения както и популярни и всекидневни изрази. Може да се справи в ситуации като да обясни къде живее, за нравите на страната си, хората който познава, нещата който харесва и така нататък. Може да задава въпроси и да води елементарен диалог. Може да положи успешно изпит за DELF A1 – официална диплома на френското министерство на образованието за удостоверяване уменията по френски език на чужденци.

Панорама 2 ( нива 2А и 2Б ) покрива съответно нивото А2 на Европейската езикова рамка – основно ниво на владеене. Курсист, издържал успешно изходния тест за ниво 2Б има умения да употребява прости изречения, свързани с всекидневния живот и да описва с прости езикови средства своето образование или друга близка за него тема. Може да задава въпроси, както и да отговаря на такива, свързани с обичайни дейности (например работа, ежедневие, близки и приятели и т.н.). Може да положи успешно изпит за DELF A2 – официална диплома на френското министерство на образованието за удостоверяване уменията по френски език на чужденци.

Панорама 3 ( нива 3А и 3Б ) покрива съответно нивото В1 на Европейската езикова рамка – самостоятелно ниво на владеене. Курсист, издържал успешно изходния тест за ниво 3Б има умения да се справя с повечето ситуации по време на пътуване. Може да се изразява ясно и да изложи своя теза , както и спокоино да говори за неща от кръга на свойте интереси. Може да положи успешно изпит за DELF В1 – официална диплома на френското министерство на образованието за удостоверяване уменията по френски език на чужденци.

Панорама 4 ( нива 4А и 4Б ) покрива съответно нивото В2 на Европейската езикова рамка – самостоятелно ниво на владеене. Курсист издържал успешно изходния тест за ниво 4Б има умения да води разговор със сложни езикови конструкции, както и да общува спонтанно и непринудено на професионални или лични теми. Може да се изразява ясно и убедително в дискусии по теми, в които е компететен. Може да положи успешно изпит за DELF В2 – официална диплома на френското министерство на образованието за удостоверяване уменията по френски език на чужденци.

 

Преподавателите:

Слав Петков - Слави завършва средното си образование в френската езикова гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери" с отличие. Още като ученик Слави се откроява и печели много награди и олимпиади свързани с Френския език. В момента учи бакалавърската си степен по Френска фиология в Софийския университет.


 

За въпроси и повече информация 02/980 41 53 или е-mail: office@academybg.com

 
 
© 2006 Езикова школа Академия - Всички права запазени.