Page 3
 
Headway Beginner
 
 
Headway Pre-intermediate
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ Английски език

Английският език в Езикова школа Академия се преподава по системата New Headway и е разпределен в пет нива :


• Begginer + Elementary;
• Pre-Intermediate;
• Intermediate;
• Upper-Intermediate ;
• Advanced.


Системата е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения. В обучението са включени и видео материали, които разнообразяват часовете и обогатяват познанията на курсистите за Английската култура, начинa на живот и традициония за страната хумор.

Като предимства на New Headway определяме :
1. Плавното и трайно усвояване на четири езикови умения: говорене, слушане, четене и писане.
2. Добре подбраните и съвременни теми за разговор, грабват вниманието на курсиста и той неусетно усвоявя материала и придобива все по-задълбочени познания по езика.
3. Разглеждането на граматиката в дълбочина има за цел да накара обучаващите се да навлязат в ритъма на езика чрез разнообразни практически упражнения.
4. Автентичните текстове за четене и слушане, извадени от вестници, списания, радиопрограми, интервюта.Те са адаптирани или опростени, където е необходимо, за да станат подходящи за съответното ниво.Дават възможност на курсистите да разбират ясно автентична английска реч.
5. New Headway набляга най-вече на говорните умения по време на курса и включва всекидневен английски език, представен в разнообразни ситуации от ежедневието.
6. New Headway съчетава най-доброто от съвременните и традиционните подходи.


Course on effective writing

Курсът е разработен от екипа от преподаватели по Английски език на Езикова школа "Академия". Подходящ за хора завършили III ниво общ Английски език. Целта на курса е да Ви научи на правилно и професионално писане на различни официални документи, репорти и бизнес кореспонденция. Особено подходящ за хора работещи в компании с английска езикова среда.


Бизнес Английски

Бизнес Английският в езикова школа “Академия” се преподава по системата Market Leader и е разпределен в три нива / по 100 учебни часа / –

• Pre-Intermediate;
• Intermediate;
• Upper-Intermediate.

 

Юридически Английски

Юридическият английски е предназначен за хора, които работят в сферата на правото и им предстои да се занимават с правна терминология на английски. Подходящ е за специалисти, които общуват и създават документи с юридическа стойност на английски език.

Курсът по юридически английски се провежда в две части. В първата част се разглеждат основни теми от правото, за да се поставят основите на юридическата грамотност на чуждия език. Усвоява се терминология, свързана с учредяване и управление на дружествата, видове договорни отношения, трудови правоотношения, покупко-продажба на стоки и други. Продължителността на курса по юридически английски 1 е 60 учебни часа.

Втората част на курса обхваща също 60 учебни часа. В нея по-обстойно се разглеждат теми, свързани с видовете договорни отношения, търговията с услуги и интелектуални продукти, от корпоративното право - формите на придобиване и преобразуване на дружествата, публичните дружества, недвижимата собственост и конкурентното право. Натрупаният запас от правна терминология дава възможност и свобода да се упражнява юридическата професия в международна английскоговоряща среда. Курсът по юридически английски 1 и 2 подготвя курсистите за изпит, даващ Международен сертификат за юридически английски (ILEC).

Препоръчително е желаещите да учат юридически английски да имат ниво Upper-Intermediate от общия. Тъй като в курса по юридически английски не се изучава граматика и лексика от ежедневния език, нужно е тази основа да бъде поставена прадварително.

Английски за счетоводители

Курсът по английски език за счетоводители е предназначен за хора, занимаващи се със счетоводство и желаещи да доусъвършенстват английския си, придобивайки нужните знания в счетоводната област. Продължителността на курса е 90 учебни часа и е подходящ за хора, учили поне второ ниво общ английски.

По време на курса се изучава специализирана терминология, представена в учебника Professional English in Use. Част от темите, които се изучават са свързани с двустранно счетоводство, корпоративно счетоводство, банкиране и банково дело, заемен капитал, тълкуване на графики и таблици, данъчно облагане и т.н.

Предлагайки Ви този курс се надяваме да повишим Вашата професионална квалификация и мотивираност за работа!

TOEFL (iBT)

1.Основен курс - 70 учебни часа

Пълна подготовка за новия TOEFL (iBT) - обхваща всички раздели на изпита: Reading, Listening, Writing и Speaking. Включва практически упражнения и трениране на умения и техники за успех, като се поставя акцент на новите интерактивни задачи, с цел постигане на максимална ефективност. Куристите се запознават с основните типове въпроси, академичните области на разговорите, техниките за водене на бележки и резюмиране, видовете теми за писане на есе и някои особености при раздела за слушане. Този курс ще Ви даде основата за едно добро представяне на изпита.

2. Допълнителен курс ( трениращ модул ) - 50 учебни часа

Този допълващ курс ще Ви даде възможност да тренирате изпита в реална обстановка и да откриете слабостите в подготовката си. Така ще имате шанс да се усъвършенствате чрез много повече практически упражнения и да отработите уменията и техниките, придобити в основния курс. Тук е мястото да придoбиете навици за успешно справяне със задачите в определеното за тях време. Персоналното внимание към всеки един от Вас ще гарантира перфектната Ви подготовка и представяне на TOEFL (iBT).

Преподавателите:


Вера Рашева – преподава общ, бизнес английски и води курсовете за подготовка за TOEFL (iBT) и юридически английски. Завършила е висшето си образование с магистърска степен в ПУ "Паисий Хилендарски" на специалността "Български език и Английски език". За нея разговорите в час и игровите диалози са начинът да накара курсистите неусетно да прескочат езиковата бариера и да се почувстват спокойни, когато използват чуждия език.
Курсовете, подготвящи за изпита TOEFL (iBT), се водят по програма, изготвена от Вера. Те са едно балансирано решение между часове и знания, необходими за Вашето успешно представяне на този изпит. Вера води и курсове по английски за счетоводители и Юридически английски.

Рени Антонова при нас преподава общ, бизнес и специализиран английски /като английски за счетоводители и юридически английски/. Завършила е английска езикова гимназия, има висше икономическо образование специалност "Международни икономически отношения" с профил английски език. Има дългогодишен опит като преподавател и познава учебните системи по английски език, използвани в България. Рени подготвя курсистите си за изпитите CAP, CPE и TOEFL.

Биляна Дескова - Биляна е учила в 91-а Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов" и след това в СУ "Св. Климент Охридски", където във факултета по Класически и нови филологии е придобила бакалавърската и магистърската си степен. Използва френски език, владее отлично немски, гръцки и английски. Отличава се с уникален подход при работата си с деца. При нас Биляна преподава както на най- малките, така и на чужденците, желаещи да се сблъскат с предизвикателствата на българския език, води и курсове по общ английски.

Диана Дончева - Диана е завършила Втора Английска гимназия с отличен успех. В момента учи бакалавърската си степен по новогръцка филология в СУ "Св. Климент Охридски". Специализирала е в университета Саарланд /Сарбюкен, Германия/, използва немски език. При нас преподава новогръцки и общ английски.

Борислава Панчева - Борислава е възпитаник на Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски", а сега се обучава в СУ "Св. Климент Охридски" по специалност английска филология. Занимавала се е с индивидуалното обучение на различни възрастови групи хора и приема с огромно желание работата с деца. При нас преподава разговорен и общ английски.

Галина Копчева- завършила е Първа Английски гимназия гр. София. В момента Галина учи Английска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Години наред се е занимавала с изучаването на езика, а в момента запознава курсистите си с особеностите на английския език. При нас тя води началните нива на общия английски и индивидуални часове по бизнес английски.

 

 

 

За въпроси и повече информация 02/980 41 53 или е-mail: office@academybg.com
 
 

© 2006 Езикова школа Академия - Всички права запазени