Курсове по италиански език

Курсове по италиански език

Курсовете по италиански език в Eзикова школа “Академия” се водят по системата Progetto Italiano, разпределена в шест нива. В първите четири нива /А1, А2, В1, В2/ се изучава изцяло граматиката на езика, а в пето и шесто ниво /С1, С2/ се прави преговор на всички граматически компоненти и се набляга на доусъвършенстване на комуникативните умения плюс повишаване на лексикалната култура на курсиста. Системата Progetto Italiano е разработена от италиански екип от преподаватели и в практиката се е наложила като най-добрата система за водене на курсове на италиански език. Тя е актуална и комуникативна, развиваща бързо говорни умения. Единствената система, одобрена от МОН в България за обучение по италиански език. Основният учебен комплект включва учебник и учебна тетрадка с тестове. Подходящ е за ученици и възрастни. Усвояването на учебния материал става бързо и трайно благодарение на:

 

• Използването на модерен италиански език в оригинални ситуациии и диалози;
• Граматическа част, която е представена в схеми за по-лесно възприемане;
• Комуникативна част, която мотивира и улеснява процеса на проговаряне;
• Представяне на културата, бита и традициите на Италия, чрез автентични материали;
• Материал съобразен с изпитите CELI(Perigia), CILS(Siena);
• учебна тетрадка, в която упражненията кореспондират с учебника.

Курсове по италиански език за начинаещи - граматика

Граматиката в Progetto Italiano А1 включва:

 • Род и число
 • Определителен член
 • Предлози, Прости и Членувани форми
 • Сегашно време
 • Минало свършено
 • Бъдеще време

Граматиката в Progetto Italiano А2 включва:

 • Минало несвършено
 • Заповедно наклонение
 • Условно наклонение
 • Местоимения за пряко и непряко допълнение

Курсове по италиански език за напреднали - граматика

Граматиката в Progetto Italiano В1 включва:

 • Степени за сравнение
 • Минало време-историческо
 • Подчинително наклонение

 

Граматиката в Progetto Italiano В2 включва:

 • Периодо ипотетико
 • Страдателен залог
 • Превръщане на пряка в непряка реч

 

Преподаватели по италиански език:

Цветелeна Тодорова – всяка година тя пътува три-четири пъти до Италия, където води курсове по италиански език на български граждани. Опитът и знанията, натрупани извън страната ни, тя успешно прилага в школата като помага на курсистите да преминат по най-прекия и успешен път за постигането на целта им.

Жулиета Точкова – завършила е гимназия за романски езици с профил италиански език и след това италианска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Била е на специализация в Италия, което е допринесло за отличния й италиански език. Освен италиански Жулиета ползва испански и английски. Главното й хоби е преподаването, което прави работата й удоволствие. Курсовете по италиански език с нея ще бъдат истинско удоволствие и за Вас.


ИТАЛИАНСКИ


курсове по италиански език - Progetto Italiano